Tin tức mới

USDA Grain Stocks: Tồn kho ngô và lúa mỳ thấp hơn dự đoán

13/01/2021 – 00:06
Báo cáo Grain Stocks – Tồn kho quý đến hết ngày 01/12/2020 của Mỹ vừa được USDA phát hành có các số liệu quan trọng như sau:

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết