Tin tức mới

USDA Export Sales: Bán hàng khô đậu tương tăng lên mức cao nhất niên vụ

14/01/2021 – 20:35
Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 01/01/2021 – 07/01/2021. * Đáng chú ý: Trung Quốc mua 758,300 tấn đậu tương 2020/21. Trung Quốc mua 66,000 tấn đậu tương 2021/22. Giao…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết