Tin tức mới

USDA Export Inspections: Giao hàng ngô và lúa mỳ tăng, đậu tương giảm

16/11/2020 – 23:02
Báo cáo Giao hàng – Export Inspections của USDA tuần từ 06/11/2020 đến 12/11/2020 có các số liệu đáng chú ý sau. * Chú ý niên vụ các mặt hàng tại Mỹ như sau: Đậu tương: Từ 01/09 – 31/08 năm…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết