Tin tức mới

USDA Export Inspections: Giao hàng đậu tương tăng, ngô giảm, lúa mỳ không đổi

19/01/2021 – 23:02
Báo cáo Giao hàng – Export Inspections của USDA tuần từ 08/01/2021 đến 14/01/2021 có các số liệu đáng chú ý sau. * Chú ý niên vụ các mặt hàng tại Mỹ như sau: Đậu tương: Từ 01/09 – 31/08 năm…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết