Tin tức mới

USDA Daily Export Sales: Bán 318k tấn đậu tương 21/22 và 110k tấn ngô 20/21

15/01/2021 – 21:03
Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo: – Đã bán 110,000 tấn ngô niên vụ 2020/21 cho Mexico. – Đã bán 318,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/2 cho một nước giấu tên.…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết