Tin tức mới

USDA Brazil: Dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 ở mức 141 triệu tấn

07/04/2021 – 20:00
USDA chi nhánh Brazil dự báo diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 ở mức 40 triệu ha, cao hơn so với mức 38.5 triệu ha trong niên vụ 2020/21. Sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 được…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết