Tin tức mới

Ukraine: Xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ 20/21 ước tính đạt 27.2 triệu tấn

15/01/2021 – 19:15
Bộ nông nghiệp Ukraine báo cáo lũy kế xuất khẩu ngũ cốc từ đầu niên vụ mới 2020/21 đã đạt 27.2 triệu tấn. Trong số này, có 12.7 triệu tấn lúa mỳ, tương đương 72.6% mức hạn ngạch 17.5 triệu…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết