USDA

USDA Export Sales: Bán hàng ngô và lúa mỳ thấp nhất niên vụ

25/02/2021 – 20:35

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 12/02/2021 – 18/02/2021. * Đáng chú ý: Trung Quốc mua 66,000 tấn đậu tương 2021/22. Giao hàng đậu tương cho Trung Quốc tuần vừa rồi đạt 223,900 tấn. Giao hàng ngô cho Trung Quốc…

USDA Export Inspections: Giao hàng đậu tương, ngô và lúa mỳ đồng loạt giảm

22/02/2021 – 23:00

Báo cáo Giao hàng – Export Inspections của USDA tuần từ 12/02/2021 đến 18/02/2021 có các số liệu đáng chú ý sau. * Chú ý niên vụ các mặt hàng tại Mỹ như sau: Đậu tương: Từ 01/09 – 31/08 năm sau Khô đậu: Từ 01/10 – 30/09 năm sau Ngô:…

USDA Export Sales: Giao hàng khô đậu tương ở mức cao nhất niên vụ

19/02/2021 – 20:42

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 05/02/2021 – 11/02/2021. * Đáng chú ý: Trung Quốc mua 131,700 tấn lúa mỳ 2020/21. Giao hàng lúa mỳ cho Trung Quốc tuần vừa rồi đạt 66,700 tấn. Trung Quốc mua 63,000 tấn đậu…

USDA Ag Outlook Forum: Tồn kho đậu tương và ngô tăng trong khi tồn kho lúa mỳ giảm

19/02/2021 – 19:58

Hội thảo USDA Ag Outlook Forum 2021 ngày thứ hai đã bắt đầu và đưa ra các số liệu khác về mùa vụ Mỹ 2020/21. Hôm qua, USDA Ag Outlook Forum đã đưa ra các số liệu diện tích gieo trồng. Các số liệu đáng chú ý trong ngày hôm…

1 2 3 85