Ukraina

Ukraina: UGA bất ngờ giảm dự báo sản lượng và xuất khẩu ngô niên vụ 2020/21

12/08/2020 – 19:06

Hiệp hội ngũ cốc Ukraina – UGA dự báo sản lượng ngô 2020 của Ukraina ở mức 36.4 triệu tấn, giảm 6.5% so với mức 38.9 trong dự báo của tuần trước. Xuất khẩu ngô của Ukraina niên vụ 20/21 cũng được dự báo bị giảm từ mức 33.0 triệu…

Ukraina: Xuất khẩu các loại ngũ cốc đang chậm hơn 31.4% so với năm ngoái

10/08/2020 – 21:27

Bộ kinh tế Ukraina cho biết, các loại ngũ cốc của nước này trong niên vụ 20/21 hiện đã đạt 3.5 triệu tấn, giảm 31.4% so với 5.1 triệu tấn đã xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái do xuất khẩu ngô giảm mạnh. Cụ thể, từ đầu vụ đến nay,…

Ukraina: Sản lượng ngô 2020/21 được tăng dự báo lên mức 37.3 triệu tấn

10/08/2020 – 17:49

Hãng tư vấn APK-Inform vừa nâng dự báo sản lượng ngũ cốc của nước này niên vụ 20/21 lên mức 73.0 triệu tấn, so với 71.5 triệu tấn trong báo cáo trước do sản lượng ngô được kỳ vọng sẽ tăng so với dự kiến trước đó. APK-Inform cũng giảm…

Ukraina: Thu hoạch lúa mỳ đã đạt 23.1 triệu tấn, tương đương 87% diện tích dự kiến

09/08/2020 – 11:03

Bộ nông nghiệp Ukraina báo cáo nông dân nước này hiện đã thu hoạch được 33 triệu tấn ngũ cốc từ 8.5 triệu héc-ta, tương đương 56% diện tích đã được thu hoạch xong. Trong đó, lúa mỳ đã được thu hoạch 87% diện tích gieo trồng, với 23.1 triệu…

Ukraina: ProAgro tăng dự báo sản lượng ngũ cốc trong năm 2020 lên mức kỷ lục

06/08/2020 – 18:53

Hãng tư vấn ProAgro vừa tăng dự báo tổng sản lượng ngũ cốc của Ukraina trong niên vụ 2020/21 lên mức kỷ lục 76.15 triệu tấn, so với 74.23 trong báo cáo tháng trước do năng suất thu hoạch được cải thiện. Trong đó, sản lượng lúa mỳ của Ukraina…

1 2 3 22