Pháp

Pháp: Dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 ra ngoài khu vực EU đạt 7.27 triệu tấn

13/01/2021 – 18:08

Văn phòng nông nghiệp France Agri Mer đã tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 tại Pháp ra ngoài khu vực EU lên mức 7.27 triệu tấn, cao hơn so với mức 6.95 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 13.57…

Pháp: Xuất khẩu lúa mỳ trong tháng 12 năm 2020 ra ngoài khu vực EU đạt 797,000 tấn

08/01/2021 – 19:20

Công ty Refinitive cho biết, xuất khẩu lúa mỳ trong tháng 12 tại Pháp ra ngoài khu vực EU ước tính đạt 797,000 tấn, thấp hơn so với mức kỷ lục 877,000 tấn trong tháng 11 chủ yếu do nhu cầu từ Trung Quốc giảm. Trung Quốc tiếp tục là…

Pháp: Dự báo xuất khẩu lúa mỳ ra ngoài khu vực EU đạt 6.95 triệu tấn

10/12/2020 – 17:13

Văn phòng nông nghiệp France Agri Mer đã tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 tại Pháp ra ngoài khu vực EU lên mức 6.95 triệu tấn, cao hơn so với mức 6.85 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng vẫn thấp hơn 48% so với mức…

Pháp: Diện tích thu hoạch lúa mỳ mềm 20/21 dự báo ở mức 4.73 triệu ha

08/12/2020 – 18:39

Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, diện tích thu hoạch lúa mỳ mềm tại nước này trong niên vụ 2020/21 được dự báo ở mức 4.73 triệu ha, cao hơn 12.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuối tuần trước, báo cáo hàng tuần của France Agri Mer cho thấy,…

Pháp: Gieo trồng lúa mỳ mềm niên vụ 20/21 đã đạt 99% diện tích dự kiến

27/11/2020 – 20:03

Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết, gieo trồng lúa mỳ mềm niên vụ 20/21 tại nước này ước tính đạt 99% diện tích dự kiến, so với mức 95% trong tuần trước. Đối với lúa mỳ durum, gieo trồng lúa mỳ durum tại…

1 2 3 19