Hải Quan

Canada: Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần vừa qua thấp hơn 8% so với tuần trước

20/11/2020 – 22:44

Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 15/11 đạt 440,900 tấn, thấp hơn 8% so với tuần trước, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu vụ của nước này lên mức 6.1 triệu tấn, cao hơn 27% so…

Canada: Xuất khẩu lúa mỳ trong tuần vừa qua cao hơn 19% so với tuần trước

13/11/2020 – 20:09

Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 08/11 đạt 477,000 tấn, cao hơn 19% so với tuần trước, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu vụ của nước này lên mức 5.7 triệu tấn, cao hơn 24% so…

Việt Nam: Nhập khẩu lúa mỳ tháng 10 tăng mạnh tháng thứ 2 liên tiếp

12/11/2020 – 19:56

Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu lúa mỳ từ 16/10 – 31/10 đạt 188,782 tấn, nâng nhập khẩu lúa mỳ trong cả tháng 10 lên mức 498,631 tấn, tăng 44% so với 346,858 tấn đã nhập khẩu trong tháng 9 và tăng 6% so với 471,447 tấn đã…

Việt Nam: Nhập khẩu đậu tương tháng 10 tăng mạnh so với tháng 9

12/11/2020 – 19:50

Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu đậu tương từ 16/10 – 31/10 đạt 90,815 tấn, nâng nhập khẩu đậu tương trong cả tháng 10 lên mức 180,701 tấn, tăng gấp rưỡi so với 110,471 tấn đã nhập khẩu trong tháng 9 và cũng gấp rưỡi so với 111,661…

Việt Nam: Nhập khẩu ngô tháng 10 tiếp tục tăng tháng thứ 2 liên tiếp

12/11/2020 – 19:45

Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô từ 16/10 – 31/10 đạt 677,343 tấn, nâng nhập khẩu ngô trong cả tháng 10 lên mức 1.48 triệu tấn, tăng 3% so với 1.43 triệu tấn đã nhập khẩu trong tháng 9 và tăng 29% so với 1.15 triệu tấn…

1 2 3 34