Gieo trồng

Brazil: Cập nhật tiến độ gieo trồng ngô tại một số bang sản xuất chính

24/02/2021 – 22:55

Tiến sĩ Cordonnier cho biết, tiến độ gieo trồng ngô vụ 2 vào cuối tuần trước đạt khoảng 20%, thấp hơn so với mức 40% cùng kỳ năm ngoái. Khung thời gian gieo trồng lý tưởng về cơ bản sẽ kết thúc vào cuối tuần này và với tốc độ…

Brazil: Dự kiến sẽ tăng diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ đông niên vụ 2020/21

23/02/2021 – 19:30

Tiến sĩ Cordonnier cho biết, nông dân tại miền nam ra sẽ bắt đầu gieo trồng lúa mỳ vụ đông sau khi thu hoạch đậu tương kết thúc. Thông thường lúa mỳ vụ đông được trồng tại các khu vực phía nam Brazil, nơi mà thời tiết trở nên quá…

Brazil: Thu hoạch đậu tương và gieo trồng ngô tiếp tục chậm hơn so với năm ngoái

22/02/2021 – 23:23

Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA cho biết, tiến độ thu hoạch đậu tương tại bang Mato Grosso mới đạt khoảng 34.51% diện tích dự kiến, chậm hơn nhiều so với mức 73.18% cùng kỳ năm ngoái, và mức 57.96% trung bình 5 năm. Trong…

Brazil: Safras ước tính gieo trồng ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 đạt 14.3% diện tích dự kiến

22/02/2021 – 22:28

Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, tốc độ gieo trồng ngô niên vụ 2020/21 tại Brazil ước tính đạt 14.3% diện tích dự kiến 14.125 triệu ha, chậm hơn nhiều so với mức 47.1% cùng kỳ năm ngoái và mức 52.2% trung bình 5 năm. Trong đó, tốc…

Brazil: Tiến độ gieo trồng ngô vụ 2 tại Parana ước tính đạt 8% diện tích dự kiến

18/02/2021 – 10:12

Ban kinh tế nông nghiệp của Brazil – Deral cho biết, tiến độ gieo trồng ngô vụ 2 tại Parana, một trong những bang sản xuất lớn nhất, mới chỉ đạt 8% diện tích dự kiến, thấp hơn nhiều so với mức 33% trung bình 5 năm, và 14% của…

1 2 3 50