FAO

Thế Giới: FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu niên vụ 2021/22 ở mức 2.76 tỷ tấn

08/04/2021 – 21:41

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự kiến sản lượng ngũ cốc toàn cầu sẽ đạt mức 2.76 tỷ tấn trong niên vụ 2020/21, cao hơn 2% so với niên vụ trước. Mức dự báo tăng sản lượng này chủ yếu được thúc đẩy bởi…