EIA

Mỹ: Sản lượng ethanol tăng lên mức 941,000 thùng/ngày

13/01/2021 – 22:34

Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ – EIA cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ đạt mức 941,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, cao hơn so với mức 935,000 thùng mỗi ngày trong báo cáo trước đó. Mức sản lượng này thấp hơn so…

Mỹ: Sản lượng ethanol tăng nhẹ lên mức 935,000 thùng/ngày

06/01/2021 – 22:35

Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ – EIA cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ đạt mức 935,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, cao hơn so với mức 934,000 thùng mỗi ngày trong báo cáo trước đó. Mức sản lượng này thấp hơn so…

Mỹ: Sản lượng ethanol giảm mạnh về mức 934,000 thùng/ngày

30/12/2020 – 22:35

Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ – EIA cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ đạt mức 934,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, thấp hơn so với mức 976,000 thùng mỗi ngày trong báo cáo trước đó. Mức sản lượng này thấp hơn so…

Mỹ: Sản lượng ethanol tăng lên 976,000 thùng/ngày, tồn kho đạt 23.2 triệu thùng

23/12/2020 – 22:32

Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ – EIA cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ đạt mức 976,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, tăng nhẹ so với mức 957,000 thùng mỗi ngày trong báo cáo trước đó. Mức sản lượng này nhỉnh hơn so…

Mỹ: Sản lượng ethanol giảm mạnh về mức 957,000 thùng/ngày

16/12/2020 – 22:39

Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ – EIA cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ đạt mức 957,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, thấp hơn so với mức 991,000 thùng mỗi ngày trong báo cáo trước đó. Mức sản lượng này thấp hơn so…

1 2 3 7