Dự đoán

Reuters: Dự đoán báo cáo Export Sales của USDA lúc 19:30 tối 08/04

08/04/2021 – 06:33

Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 19:30 tối nay, 08/04/2021. Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của…

USDA: Reuters tổng hợp dự đoán trước báo cáo WASDE ngày 09/04

07/04/2021 – 07:34

Hãng tin Reuters vừa tổng hợp và phát hành dự đoán của các hãng tin lớn về báo cáo Cung – cầu thế giới tháng 4 – WASDE sẽ được USDA phát hành lúc 23:00 thứ 6 tuần này, 09/04/2021. * Chú thích: Dự đoán trung bình: Trung bình cộng…

Reuters: Dự đoán báo cáo Export Sales của USDA lúc 19:30 tối 01/04

01/04/2021 – 05:32

Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 19:30 tối nay, 01/04/2021. Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của…

Reuters: Dự đoán trước báo cáo Diện tích gieo trồng và Tồn kho quý

26/03/2021 – 08:31

Hãng tin Thompson Reuters vừa phát hành tổng hợp dự đoán của các hãng tin lớn trước hai báo cáo rất quan trọng sẽ được USDA phát hành lúc 23:00 đêm thứ Tư tuần sau (31/03) Đó là báo cáo Perspective Plantings: Số liệu diện tích gieo trồng dự kiến…

Reuters: Dự đoán báo cáo Export Sales của USDA lúc 19:30 tối 25/03

25/03/2021 – 05:38

Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 19:30 tối nay, 25/03/2021. Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của…

1 2 3 12