Daily Export Sales

USDA Daily Export Sales: Bán 378k tấn đậu tương cho TQ và quốc gia giấu tên

12/08/2020 – 20:04

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo – Đã bán 120,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho một quốc gia giấu tên. – Đã bán 258,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc. * Điều kiện các hợp đồng bán…

USDA Daily Export Sales: Bán 132,000 tấn đậu tương 20/21 cho Trung Quốc

11/08/2020 – 20:03

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo – Đã bán 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc. * Điều kiện các hợp đồng bán hàng được thể hiện trong báo cáo Daily Export Sales: Từ 100,000 tấn trở lên đối…

USDA Daily Export Sales: Bán 588,000 tấn đậu tương cho Trung Quốc

10/08/2020 – 20:09

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo – Đã bán 111,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho một quốc gia giấu tên. – Đã bán 324,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc. – Đã bán 264,000 tấn đậu tương…

USDA Daily Export Sales: Bán 456,000 tấn đậu tương cho Trung Quốc.

07/08/2020 – 20:13

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 456,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc. * Điều kiện các hợp đồng bán hàng được thể hiện trong báo cáo Daily Export Sales: Từ 100,000 tấn trở lên đối với…

USDA Daily Export Sales: Bán 126,000 tấn đậu tương cho Trung Quốc

06/08/2020 – 20:04

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 126,000 tấn đậu tương niên vụ 2020/21 cho Trung Quốc. * Điều kiện các hợp đồng bán hàng được thể hiện trong báo cáo Daily Export Sales: Từ 100,000 tấn trở lên đối với…

1 2 3 16