CONAB

Brazil: CONAB dự báo xuất khẩu đậu tương niên vụ 20/21 ở mức 85 triệu tấn

08/10/2020 – 20:41

Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil – CONAB cho biết, sản lượng đậu tương trong niên vụ 20/21 dự kiến đạt 133.7 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 133.5 triệu tấn dự báo trước, và cao hơn 7% so với trong niên vụ 19/20. Diện…

Brazil: CONAB điều chỉnh sản lượng đậu tương 2019/20 lên thêm 4 triệu tấn

10/09/2020 – 20:33

Báo cáo Cung – cầu Brazil tháng 9 của CONAB – Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil điều chỉnh sản lượng đậu tương trong niên vụ 2019/20 lên mức 124.84 triệu tấn, so với 120.93 triệu tấn trong báo cáo tháng 8 của tổ chức này,…

Brazil: CONAB dự báo sản lượng ngô và đậu tương 20/21 ở mức kỷ lục

25/08/2020 – 20:19

Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil – CONAB vừa đưa ra dự đoán sản lượng đậu tương trong niên vụ 20/21 sẽ đạt kỷ lục 133.5 triệu tấn, so với mức 120.93 triệu ước tính của niên vụ 19/20. Sản lượng ngô 20/21 của Brazil cũng…

Brazil: CONAB bất ngờ tăng dự báo sản lượng ngô niên vụ 2019/20

11/08/2020 – 20:02

Báo cáo Cung – cầu Brazil tháng 8 của CONAB – Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil dự đoán sản lượng đậu tương trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 120.93 triệu tấn, tăng so với mức 120.88 triệu tấn trong báo cáo tháng 7 của tổ…

Brazil: CONAB tăng dự báo sản lượng đậu tương, giảm sản lượng ngô 19/20

08/07/2020 – 19:20

Báo cáo Cung – cầu Brazil tháng 7 của CONAB – Cơ quan cung ứng mùa vụ của chính phủ Brazil dự đoán sản lượng đậu tương Brazil trong niên vụ 2019/20 sẽ đạt 120.88 triệu tấn, tăng so với mức 120.42 triệu tấn trong báo cáo tháng 6 của…

1 2 3