Chất lượng

Canada: Thu hoạch ngũ niên vụ 19/20 nhanh hơn so với niên vụ trước

29/09/2020 – 17:35

Bộ nông nghiệp Canada cho biết, tiến độ thu hoạch nông sản tại ba bang sản xuất chính của Canada là Saskatchewan, Alberta và Manitoba cụ thể như sau: Tại bang Alberta, tiến độ thu hoạch ngũ cốc đã đạt 48% diện tích dự kiến, so với 30% tuần trước,…

Pháp: Chất lượng mùa vụ ngô tiếp tục giảm 1% xuống mức 58% trong tuần này

25/09/2020 – 18:05

Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết, chất lượng tốt – tuyệt vời của ngô ở mức 58%, giảm 1% so với mức 59% trong tuần trước, đánh dấu 4 tuần giảm liên tiếp kể từ đầu tháng 9. Thời tiết khô hạn trong…

Pháp: Chất lượng mùa vụ ngô tiếp tục giảm 1% xuống mức 59% trong tuần này

18/09/2020 – 14:13

Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết, chất lượng tốt – tuyệt vời của ngô ở mức 59%, giảm 1% so với mức 60% trong tuần trước, và thấp với chất lượng ngô cùng kỳ năm 2019. Thời tiết khô hạn trong thời gian…

Pháp: Tiến độ thu hoạch ngô đạt 1% với chất lượng tiếp tục giảm nhẹ

11/09/2020 – 15:06

Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết, chất lượng tốt – tuyệt vời của ngô ở mức 60%, giảm nhẹ so với mức 61% trong tuần trước, và tương đương chất lượng cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, Pháp đã bắt đầu bước vào…

Pháp: Chất lượng mùa vụ ngô giảm 1% xuống mức 61% trong tuần này

04/09/2020 – 19:51

Báo cáo mùa vụ Pháp hàng tuần của France Agri Mer cho biết, chất lượng tốt – tuyệt vời của ngô ở mức 61%, giảm nhẹ so với mức 62% trong tuần trước, và tương đương với chất lượng ngô cùng kỳ năm 2019. Thời tiết bất lợi đang khiến…

1 2 3 18