ANEC

Brazil: ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 4 ở mức 16.3 triệu tấn

07/04/2021 – 20:44

Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC vừa đưa ra dự báo đầu tiên đối xuất khẩu đậu tương trong tháng 4 ở mức 16.3 triệu tấn, cao hơn so với mức 14.2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Lượng đậu tương xuất khẩu trong tháng 4 này…

Brazil: ANEC giảm dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 xuống 15.44 triệu tấn

31/03/2021 – 20:21

Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC vừa giảm dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 xuống 15.44 triệu tấn, thấp hơn so với mức 16.1 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng cao hơn so với mức 13.3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Lượng…

Brazil: ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 có thể đạt 16.1 triệu tấn

24/03/2021 – 21:17

Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC cho biết, dự kiến xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 sẽ đạt 16.1 triệu tấn, thấp hơn so với mức 16.4 triệu tấn trong báo cáo trước, nhưng cao hơn so với mức 13.3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.…

Brazil: ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 có thể đạt 15.51 triệu tấn

10/03/2021 – 21:32

Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC cho biết, dự kiến xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 sẽ trong khoảng 13.3 – 15.51 triệu tấn, so với mức 13.79 triệu tấn trong báo cáo trước, và 13.3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Đối với ngô, xuất…

Brazil: ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 sẽ đạt 13.79 triệu tấn

06/03/2021 – 21:07

Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC cho biết, dự kiến xuất khẩu đậu tương trong tháng 3 đạt 13.79 triệu tấn, cao hơn so với mức 13.3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn nhiều so với mức 5.5 triệu tấn trong tháng 2. Đối…

1 2 3 8