AgroConsult

Brazil: Agroconsult tăng đậu tương sản lượng đậu tương 20/21 lên 137.1 triệu tấn

07/04/2021 – 19:05

Hãng tư vấn Agroconsult cho biết, sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của Brazil được dự báo ở mức 137.1 triệu tấn, cao hơn so với mức 132.4 triệu tấn trong dự báo tháng 1. Dự báo này được đưa ra bất chấp các thách thức về điều kiện…

Brazil: Agroconsult tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 lên 134 triệu tấn

23/02/2021 – 21:32

Hãng tư vấn Agroconsult vừa tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của Brazil lên 134 triệu tấn, cao hơn 1.6 triệu tấn so với dự báo trước. Trong khi đó, diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2020/21 của Brazil được Agroconsult giữ nguyên ở…

Brazil: AgroConsult giảm dự báo sản lượng đậu tương 20/21 về 132.4 triệu tấn

22/01/2021 – 20:55

Hãng tư vấn AgroConsult vừa tăng dự báo sản lượng ngô niên vụ 20/21 của Brazil lên mức 109.0 triệu tấn, từ mức 108.8 triệu tấn trong dự báo trước. Trong khi đó, AgroConsult giảm dự báo đậu tương đậu tương niên vụ 2020/21 về mức 132.4 triệu tấn, từ…

Brazil: AgroConsult dự báo sản lượng đậu tương và ngô sẽ đều đạt kỷ lục

05/08/2020 – 01:22

Hãng tư vấn AgroConsult dự báo nông dân Brazil sẽ gieo trồng 37.9 triệu héc-ta đậu tương trong niên vụ 2020/21, tăng khoảng 1 triệu héc-ta so với niên vụ trước. Sản lượng đậu tương 2020/21 của Brazil dự báo sẽ đạt 132.6 triệu tấn, cao hơn mức 124.7 trong…

Brazil: AgroConsult giảm dự báo sản lượng ngô vụ 2 xuống mức 71.7 triệu tấn

27/05/2020 – 22:01

Hãng tư vấn AgroConsult đưa ra dự báo mới nhất về sản lượng mùa vụ ngô thứ 2 tại Brazil trong niên vụ 2019/20 ở mức 71.7 triệu tấn thấp hơn 3 triệu tấn so với dự đoán hồi cuối tháng 3 của tổ chức này. Năng suất ngô vụ…

1 2