Tin tức mới

Pháp: Xuất khẩu lúa mỳ mềm ra ngoài EU trong tháng 7 thấp nhất kể từ 2009

04/08/2020 – 19:26
Theo số liệu từ Refinitiv, xuất khẩu lúa mỳ mềm của Pháp ra ngoài khối EU trong tháng 7 (tháng bắt đầu niên vụ 20/21) đạt 432,000 tấn, thấp hơn mức 648,000 tấn đã xuất khẩu trong tháng 7 năm…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết