Tin tức mới

Pháp: Dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 ra ngoài khu vực EU đạt 7.27 triệu tấn

13/01/2021 – 18:08
Văn phòng nông nghiệp France Agri Mer đã tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 tại Pháp ra ngoài khu vực EU lên mức 7.27 triệu tấn, cao hơn so với mức 6.95 triệu tấn trong báo…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết