Phân tích

Ngô sẽ tiếp tục có thêm lực mua ở vùng đáy 325 – 330

31/07/2020 – 14:31
Ngô đóng cửa đóng cửa không thay đổi trong ngày hôm qua với khoảng giao dịch hẹp. Mức 330 bất ngờ có lực bán khá lớn khi giá tăng trong đầu phiên tối qua và có vẻ như ngô đang…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết