Phân tích

Ngô đang tiếp tục suy yếu trong sáng nay

23/10/2020 – 15:26
Ngô cũng đã tăng cả 4 phiên trong tuần này, và có thời điểm trong phiên hôm qua đã lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2019 đến nay. Tuy nhiên cũng giống như đậu tương, tâm lý chốt lời…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết