Phân tích

Ngô có thể test lại mức kháng cự 560 trong hôm nay

06/04/2021 – 15:23
Ngô đóng cửa cửa phiên đầu tuần tiếp tục giảm hơn 1%, theo đà giảm từ cuối tuần trước sau khi limit up nhờ tác động tích cực từ báo cáo Prospective Plantings. Giá ngô dù giảm đối với các…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết