Phân tích

Lúa mỳ sẽ tiếp tục ở nửa trên của khoảng giao dịch 500 – 550

31/07/2020 – 14:33
Lúa mỳ là mặt hàng duy nhất đóng cửa giảm trong ngày hôm qua trên sàn CBOT, nhưng không hề ảnh hưởng tới xu hướng đi ngang trong nửa trên của khoảng giao dịch 500 – 550. Sản lượng lúa…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết