Phân tích

Khô đậu tương đang tăng rất tốt, lên sát mức kháng cự 300

31/07/2020 – 14:30
Đậu tương dù chỉ đóng cửa tăng nhẹ trong ngày hôm qua, nhưng giá tăng khá nhiều so với mức thấp nhất trong ngày. Báo cáo Export Sales của USDA cho thấy xuất khẩu đậu tương 2020/21 lên tới 3.3…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết