Tin tức mới

IGC: Sản lượng lúa mỳ thế giới 2020/21 dự báo tăng lên mức 768 triệu tấn

14/01/2021 – 22:15
Hiệp hội ngũ cốc quốc tế – IGC dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới 2020/21 ở mức 768 triệu tấn trong, tăng 3 triệu tấn so với báo cáo trước và cao hơn mức 762 triệu tấn năm…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết