Tin tức mới

IGC: Nâng dự báo sản lượng lúa mỳ toàn cầu niên vụ 2020/21 lên 773 triệu tấn

26/02/2021 – 19:30
Trong báo cáo mới nhất, Hiệp hội ngũ cốc quốc tế (IGC) đã nâng dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới 2020/21 lên mức 773 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với báo cáo trước và cao hơn…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết