Tin tức mới

Canada: Văn phòng thống kê giảm dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2020/21

03/12/2020 – 23:26
Văn phòng thống kê của Canada vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ tới về mức 35.2 triệu tấn, thấp hơn 557,000 tấn so với báo cáo trước đó. Mặc dù vậy, mức sản lượng này vẫn…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết