Tin tức mới

Brazil: Sản lượng đậu tương ở bang Parana niên vụ 20/21 ước tính đạt 20.34 triệu tấn

26/02/2021 – 17:01
Ban kinh tế nông nghiệp của Brazil – Deral vừa giám dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 20/21 của bang Parana về mức 20.34 triệu tấn, so với 20.39 triệu tấn trong báo cáo tháng 1. Mức sản…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết