Tin tức mới

Brazil: Gieo trồng đậu tương niên vụ 20/21 tại Panara đã đạt 92% diện tích dự kiến

17/11/2020 – 23:44
Ban kinh tế nông nghiệp của Brazil – Deral cho biết, tiến độ gieo trồng đậu tương niên vụ 2020/21 tại Parana, bang sản xuất đậu tương lớn thứ 2 tại Brazil, đã đạt 92% tổng diện tích dự kiến,…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết