Tin tức mới

Brazil: ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương trong tháng 4 ở mức 16.3 triệu tấn

07/04/2021 – 20:44
Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil – ANEC vừa đưa ra dự báo đầu tiên đối xuất khẩu đậu tương trong tháng 4 ở mức 16.3 triệu tấn, cao hơn so với mức 14.2 triệu tấn cùng kỳ năm…

Bạn cần đăng nhập để đọc đầy đủ bài viết